Ανάδρομοι πλανήτες 2012

Οι ανάδρομοι πλανήτες φέρνουν καθυστερήσεις, προβλήματα και εντάσεις αλλά κάποιες φορές μας προετοιμάζουν για αλλαγές, που δεν είναι απαραίτητα αρνητικές. Γι αυτό ας μην είμαστε αρνητικοί με την ανάδρομη πορεία των πλανητών.

Για το 2012 οι ανάδρομοι πλανήτες θα είναι οι εξής:
Ιανουάριος: Ανάδρομος Άρης από τις 24 του μήνα.
Φεβρουάριος: Ανάδρομος Άρης, Ανάδρομος Κρόνος από τις 7 του μήνα.
Μάρτιος: Ανάδρομος Άρης, Ανάδρομος Κρόνος, Ανάδρομος Ερμής από τις 12 του μήνα.
Απρίλιος: Ανάδρομος Ερμής έως τις 4 του μήνα, Ανάδρομος Άρης έως τις 14 του μήνα, Ανάδρομος Κρόνος, Ανάδρομος Πλούτωνας από τις δέκα του μήνα.
Μάιος: Ανάδρομος Κρόνος, Ανάδρομος Πλούτωνας, Ανάδρομη Αφροδίτη από τις 15 του μήνα.
Ιούνιος: Ανάδρομος Κρόνος έως τις 25 του μήνα, Ανάδρομη Αφροδίτη έως τις 27 του μήνα, Ανάδρομος Ποσειδώνας από τις 5 του μήνα, Ανάδρομος Χείρωνας από τις 12 του μήνα.
Ιούλιος: Ανάδρομος Ποσειδώνας, Ανάδρομος Πλούτωνας, Ανάδρομος Χείρωνας, Ανάδρομος Ουρανός από τις 13 του μήνα, Ανάδρομος Ερμής από τις 15 του μήνα.
Αύγουστος: Ανάδρομος Ερμής έως τις 8 του μήνα, Ανάδρομος Ουρανός, Ανάδρομος Ποσειδώνας, Ανάδρομος Πλούτωνας, Ανάδρομος Χείρωνας.
Σεπτέμβριος: Ανάδρομος Ουρανός, Ανάδρομος Ποσειδώνας, Ανάδρομος Χείρωνας, Ανάδρομος Πλούτωνας έως τις 18 του μήνα.
Οκτώβριος: Ανάδρομος Ουρανός, Ανάδρομος Ποσειδώνας, Ανάδρομος Χείρωνας, Ανάδρομος Δίας από τις 4 του μήνα.
Νοέμβριος: Ανάδρομος Δίας, Ανάδρομος Ουρανός, Ανάδρομος Ποσειδώνας έως τις 11 του μήνα, Ανάδρομος Χείρωνας έως τις 14 του μήνα, Ανάδρομος Ερμής από τις 7 έως τις 27 του μήνα.
Δεκέμβριος: Ανάδρομος Δίας, Ανάδρομος Ουρανός έως τις 13 του μήνα.