Έρωτας και ζώδιαΖώδια και σχέσειςσύντροφος και ζώδια

Ιδανικός σύντροφος για αιγόκερω

Τα αιγοκεράκια ανήκουν στα ζώδια της γης καθώς και στα παρορμητικά ζώδια. Ο ιδανικός σύντροφος για έναν αιγόκερω είναι ευαίσθητος και λιγάκι κτητικός. Ελκύονται από ανθρώπους σοβαρούς, οι οποίοι τους παρέχουν ασφάλεια και σταθερότητα. Επιπλέον ο ιδανικός σύντροφος για έναν αιγόκερω είναι καλό να έχει δικό του σπίτι ή τη διάθεση να δημιουργήσει το δικό του χώρο.

Syndicate content