χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

Ζώδια της γης (Βασικά χαρακτηριστικά τους)

Τα δώδεκα ζώδια ανάλογα με το στοιχείο στο οποίο ανήκουν, έχουν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Υπάρχουν τέσσερεις κατηγορίες ζωδίων ανάλογα με το στοιχείο που ανήκει το κάθε ζώδιο: Τα ζώδια της φωτιάς, τα ζώδια της γης, τα ζώδια του αέρα και τα ζώδια του νερού. Τα ζώδια κάθε ομάδας έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

Παρορμητικά ζώδια (Κάποια χαρακτηριστικά τους)

Στην ομάδα των παρορμητικών ζωδίων ανήκουν: Ο κριός, ο αιγόκερος, ο ζυγός και ο καρκίνος. Ο αιγόκερος βρίσκεται απέναντι από τον καρκίνο. Ο κριός βρίσκεται απέναντι από τον ζυγό. Τα τέσσερα αυτά ζώδια είναι δραστήρια, φλογερά, φιλόδοξα και ενθουσιώδη. Επίσης είναι ανεξάρτητα και έχουν πολυμορφική και γρήγορη σκέψη.

Κατηγορίες ζωδίων και χαρακτηριστικά τους (Σταθερά ζώδια)

Τα δώδεκα ζώδια ανήκουν σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα αποτελείται από τέσσερα ζώδια. Οί ομάδες αυτές είναι οι εξής: Τα σταθερά ζώδια, τα μεταβλητά ζώδια και τα παρορμητικά ζώδια. Κάθε ομάδα αποτελείται από τα ζώδια αυτά, που έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες. Η κάθε ομάδα έχει κάποια χαρακτηριστικά και συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας στη ζωή.

Τί δείχνει η αφροδίτη;

Η αφροδίτη κάθε ανθρώπου βρίσκεται σε κάποιο από τα δώδεκα ζώδια. Η αφροδίτη δίνει την ικανότητα να προσελκύουμε τους άλλους ανθρώπους. Είναι η ικανότητα και τα χαρακτηριστικά, που έχει κάθε άνθρωπος, ώστε να αγαπάει και να τον αγαπάνε. Η αφροδίτη σε κάθε ζώδιο δίνει κάποιες τάσεις ώστε να γοητεύουμε και να προσελκύουμε τους άλλους ανθρώπους.

Syndicate content