αδύναμος

Πώς αντιδρούν τα ζώδια στα προβλήματα - Ζυγός

Οι ζυγοί ανήκουν στα ζώδια του αέρα. Είναι αρκετά ευαίσθητα άτομα και θέλουν στη ζωή τους να υπάρχει αρμονία και ηρεμία. Στα προβλήματα αντιδρούν δείχνοντας αδυναμία. Τα ζυγάκια δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα δυναμικά. Συχνά ρίχνουν τις ευθύνες σε άλλους ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια μιάς κρίσης παραμελούν τον εαυτό τους και είναι ευθυνόφοβοι.

Ζώδια και υγεία - παρθένος

Οι παρθένοι ανήκουν στα ζώδια της γης. Έχουν χαμηλά επίπεδα ζωτικότητας και δεν είναι δυνατοί στην αντιμετώπιση μιάς αρρώστιας. Οι παρθένοι όταν νοσούν δεν βρίσκουν τη δύναμη και τη δύναμη της θέλησης ώστε να γίνουν γρήγορα καλά. Κάποιες φορές οι ίδιοι νομίζουν πως νοσούν ενώ είναι απόλυτα υγιείς.

Syndicate content