αντιθέσεις.

Λέων με τοξότη

Ο λέων και ο τοξότης ανήκουν στο ίδιο στοιχείο, είναι δύο ζώδια της φωτιάς. Η σχέση ανάμεσά τους είναι πολύ δύσκολο να επιτύχει. Ο τοξότης βαριέται εύκολα έναν λέοντα. Ο λέων θεωρεί τον τοξότη πολύ παιχνιδιάρη και δεν τον καταλαβαίνει. Ακόμη και στις ερωτικές τους σχέσεις έχουν πολλές διαφορές.

Syndicate content