γάμος.

Ιδανικός σύντροφος για καρκίνους

Τα καρκινάκια είναι το συναισθηματικό ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Η ασφάλεια μέσα στο γάμο είναι πολύ σημαντικό κριτήριο για έναν καρκίνο. Ο ιδανικός σύντροφος είναι ένας άνθρωπος σταθερός, αξιόπιστος ο οποίος να μπορεί να προσφέρει κάποια υλικά αγαθά στην οικογένεια. Επιπλέον ελκύονται από ανθρώπους ρομαντικούς και σοβαρούς.

Γυναίκα υδροχόος

Μία γυναίκα υδροχόος ανήκει στα ζώδια του αέρα. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η ειλικρίνεια και η τιμιότητα. Απαιτούν το σεβασμό από τον άντρα που έχουν επιλέξει και δεν κάνουν συμβιβασμούς στα "θέλω τους". Μία γυναίκα, που ανήκει στο ζώδιο του υδροχόου, είναι εγκεφαλική αλλά και ευαίσθητη ταυτόχρονα. Έχει ανάγκη από αγάπη και κατανόηση και δεν επιδιώκει να παντρευτεί.

Syndicate content