ενθουσιώδης

Ζώδια και παιδιά - ιχθείς

Κατά κοινή παραδοχή τα παιδιά από μικρά δείχνουν το χαρακτήρα τους και ανάλογα σε ποιό ζώδιο ανήκουν, παίρνουν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

Ερμής στον αιγόκερω

Τα άτομα που έχουν τον ερμή στο ζώδιο του αιγόκερου είναι άτομα που κοιτάζουν το συμφέρον τους. Χαρακτηρίζονται από ψυχρότητα και είναι άτομα ιδιοτελή. Παρόλα αυτά έχουν έντονη αντίληψη, είναι φιλόδοξοι άνθρωποι και μπορούν να ανέβουν κοινωνικά. Ενθουσιάζονται εύκολα και το γεγονός ότι δεν είναι αντικειμενικά άτομα, τους δημιουργεί προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Syndicate content