ηλιακή έκλειψη

Ωροσκόπιο Ιουλίου 2010

Η ηλιακή έκλειψη στις 11 Ιουλίου στο ζώδιο του καρκίνου επηρεάζει τα οικογενειακά, συναισθηματικά θέματα και τα θέματα σπιτιού. Θα δημιουργήσει προβληματάκια σε αρκετά ζώδια. Ο ήλιος θα βρίσκεται στο ζώδιο του καρκίνου έως τις 23 Ιουλίου. Επίσης ο ερμής θα βρίσκεται έως τις 9 Ιουλίου, επίσης στο ζώδιο του καρκίνου.

Προβλέψεις Ιουλίου 2010 - Σκορπιός

Οι προβλέψεις του Ιουλίου για τα σκορπάκια είναι θετικές. Παρά το γεγονός ότι ο Ιούλιος είναι ένας δύσκολος μήνας για τα περισσότερα ζώδια, εσείς έχετε την εύνοια των πλανητών. Θα είστε πολύ κοινωνικοί και θα έχετε διάθεση για διασκέδαση. Το φλερτ και ο έρωτας θα είναι τα στοιχεία του μήνα αυτού. Απλά προσοχή σε κάποιους φίλους σας, οι οποίοι κινούνται παρασκηνιακά.

Οι εκλείψεις του 2010

Υπάρχουν πολλοί μύθοι, αντιλήψεις, ιστορίες και ερμηνείες των εκλείψεων. Κάθε λαός ερμηνεύει το φαινόμενο μιάς έκλειψης με διαφορετικό τρόπο. Ανεξάρτητα με την οπτική του κάθε λαού ή της κάθε κουλτούρας, οι εκλείψεις χωρίζονται σε ηλιακές και σεληνιακές.
Οι ηλιακές εκλείψεις χωρίζονται σε:
Ολική, μερική, ετήσια, ετήσια ολική, σπάνια ετήσια, σπάνια ολική.

Syndicate content