τεμπελιά

Ζώδια και υγεία - Ζυγός

Ο ζυγός είναι ένα ζώδιο του αέρα. Το βασικό χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι ότι "ζυγίζει" τα πράγματα και αμφιταλαντεύεται. Τα ζυγάκια έχουν την τάση να τεμπελιάζουν, να είναι ήσυχα και να μην κινούνται αρκετά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παίρνουν εύκολα βάρος. Το ευαίσθητο όργανο των ζυγών είναι τα νεφρά τους.

Ζώδια της γης (Βασικά χαρακτηριστικά τους)

Τα δώδεκα ζώδια ανάλογα με το στοιχείο στο οποίο ανήκουν, έχουν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Υπάρχουν τέσσερεις κατηγορίες ζωδίων ανάλογα με το στοιχείο που ανήκει το κάθε ζώδιο: Τα ζώδια της φωτιάς, τα ζώδια της γης, τα ζώδια του αέρα και τα ζώδια του νερού. Τα ζώδια κάθε ομάδας έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

Syndicate content