όνειρο

Ονειροκρίτης

O Ονειροκριτης είναι ένα καινούριο website όπου μπορείτε να βρείτε την εξήγηση στα όνειρά σας. Περιέχει χιλιάδες ερμηνείες ονείρων, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε με ένα κλικ μέσω Facebook , ώστε να παίρνετε μέρος σε συζητήσεις.

Ιχθείς με ιχθύ

Η σχέση ανάμεσα σε δύο ιχθείς δεν είναι αρμονική. Οι ιχθύες ανήκουν στα ζώδια του νερού. Η μεταξύ τους σχέση θα βρίσκεται πάντα σε σύγχυση. Και οι δύο θα λένε πολλά λόγια, θα κάνουν λίγες πράξεις και ερωτικά θα ζουν ένα πραγματικό όνειρο αλλά ασαφές και ουτοπικό. Η αβεβαιότητα κυριαρχεί μεταξύ τους και στην ουσία η σχέση ανάμεσά τους είναι ανύπαρκτη.

Syndicate content